Sverige behöver energi

Blogginlägg

energiIdag skriver Lars Hjälmered, Moderaternas energipolitiske talesman, en bra och viktig artikel i DI om motsättningarna i svensk energipolitik. Läs den!

Vad vänsteralternativets energipolitik egentligen innebär är, som så mycket annat oklart och hemligt. Det ska vi bli varse först efter valet, enligt sossarnas plan. Men klart och tydligt är att de tre partierna (S, V och MP) förenas dock i en iver och vilja att avveckla svensk kärnkraft. Det är allvarligt och innebär hot mot svensk industri, svenska jobb och i förlängningen svenskt välstånd.

Vi lever i en globaliserad värld där vi ständigt är konkurrensutsatta. Investeringar görs och jobb växer fram där det är lönsamt. Konkurrenskraftiga elpriser är därför en viktig faktor för den svenska, elintensiva industrins framtid. Klarar vi inte att erbjuda justa villkor kan industrier och jobb komma att flytta till andra länder. I Skaraborg har vi ett antal sådana industrier. Den största och viktigaste heter Volvo här i Skövde.

Alliansregeringen har genomfört flera viktiga reformer och fattat betydelsefulla beslut för att förbättra företagsklimatet och stärka konkurrenskraften. Bland dessa satsningar på forskning, sänkning av bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna samt den historiska och mycket viktiga energiuppgörelsen från 2009 (för vilken jag högaktar Maud Olofsson (C) och hennes politiska omdöme och mod).

Svensk energipolitik är inga småsaker. Den är en vital del av politiken för arbete och välfärd. S, V och MP är oförmögna att lämna besked om hur politiken ska gestalta sig, om de vinner valet. Det tyder varken på ansvarskänsla eller regeringsduglighet.

LÄNK:

Kostnadschock väntar – Dagens Industri 17 mars 2014

Etiketter

Tappade uppkopplingen