Sverige behöver lokala poliser

Sverige behöver fler poliser och fler lokalt närvarande poliser. Därför bör Moderaterna ta initiativ till att nogsamt utreda möjligheten för kommuner att inrätta lokala poliskårer. Det menar Skövdemoderaternas styrelse i ett förslag till torsdagens (23 februari) årsmöte.

I dagens SLA kommenterar jag förslaget, som du kan i sin helhet i årsmöteshandlingarna. Vår utgångspunkt är att svensk polis genom åren centraliserats och kommit att bli mer fjärr- än närpolis. Vi menar att avsaknaden av polis på framförallt landsbygden är olycklig. Det innebär att Polisen inte nödvändigtvis utvecklar nödvändig kännedom om människor och förhållanden i lokalsamhället, vilket är viktigt för inte minst det förebyggande polisarbetet. Och avsaknaden av polis leder naturligtvis till ökad otrygghet.

Vi konstaterar också att kommuner och civilsamhälle får bära allt högre kostnader för trygghets- och säkerhetsarrangemang i olika former. Inte minst kommuner tvingas idag att lägga pengar på väktartjänster. Vi menar att dessa pengar borde kunna användas till att anställa poliser med  befogenheter som väktare och ordningsvakter saknar. Vi tror att ytterligare statliga poliser, om och när sådana kommer till stånd, främst kommer att behövas i storstadsregionerna. Där är både problemen och behovet som störst. Men därför behöver vi utveckla lösningar för att tillgodose övriga Sveriges berättigade krav på trygghet, ordning och reda.

Vi är slutligen medvetna om att utveckling av lokala poliskårer vid sidan av den nationella inte är något enkelt quick fix. Det tarvar nogsam utredning och omsorgsfulla överväganden kring flera aspekter. Syftet är inte att lösa något akut problem. Ambitionen är istället att utveckla en hållbar lösning för att långsiktigt säkerställa lokal polisiär närvaro i hela Sverige.

LÄS MER:

Ge kommuner rätt att anställa lokal polis – SLA 22 februari 2017
Årsmöteshandlingar 2017, Moderaterna i Skövde

Tappade uppkopplingen