Sverige behöver NATO

Blogginlägg

I skuggan av hotet om ett storkrig i Europa har det idag hållits utrikespolitisk debatt i Sveriges riksdag. Utrikesministern inledde denna med att läsa regeringens utrikesdeklaration, vilken utgör regeringens inriktning för hur den avser att föra utrikespolitiken. “Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa”, slog utrikesministern fast.

Det skulle givetvis finnas en poäng i att visa fasthet och långsiktighet i den säkerhetspolitiska linjen. Men dessvärre är regeringens linje både inkonsekvent och motsägelsefull. Tvärtemot vad regeringen påstår tjänar alliansfriheten oss inte väl. Den bidrar istället till osäkerhet och instabilitet i norra Europa. Sverige hoppas på att få militärt stöd utifrån den dag det skulle behövas. Svenska statsråd far runt, odlar relationer och ingår bilaterala avtal med olika nationer. Sverige deltar i diverse internationella insatser för att via god vilja och vinna pluspoäng i de större nationernas ögon. Det är vällovligt. Men några säkerhetsgarantier leder det inte till. Till syvende og sist vilar den svenska säkerheten ytterst på fromma förhoppningar. Det är inte ansvarsfullt.

Varför ska man anstränga sig för att undvika att ingå allians med dem som man ändå hoppas ska skynda till hjälp när det väl behövs? Varför ska man undvika att ingå allians med dem som man har djupa vardagliga, ekonomiska, säkerhetspolitiska, kulturella och historiska relationer med? Varför är just ett försvarssamarbete med dessa länder otänkbart när vi annars samverkar om precis allting annat? Det är obegripligt.

Jag tillhör dem som under de borgerliga regeringsåren drev på för att Moderaterna skulle ta en tydligare ställning i NATO-frågan. Ett svenskt medlemskap har länge varit en logisk, förståndig och naturlig åtgärd. Ett medlemskap är fortfarande lika rätt men har med Rysslands eskalerande, aggressiva förhållningssätt nu blivit avsevärt mer angeläget. De hot och ultimatum som Putinregimen nu uttalar är riktat mot hela Västeuropa. Det är en pågående konflikt som av allt att döma kommer att bli mycket långvarig. Sverige är involverat. Det går inte att försöka stå utanför. För att säkerställa Sveriges nationella självständighet och frihet samt medborgarnas trygghet och säkerhet behöver landets försvarsarrangemang uppgraderas. Sverige behöver NATO.

Tappade uppkopplingen