Sverige ska försvaras - inte S

I dagens SLA replikerar jag på en insändare som svarade på min debattartikel om försvarspolitiken.

Skribenten ”Observant” menar (SLA 23/7) att jag ”ska sopa framför egen dörr” istället för att kritisera Socialdemokraternas farliga passivitet i försvarsfrågan.

Såväl jag som Skövdemoderaterna har sopat. Flitigt och upprepat. Vi ifrågasatte och kritiserade Alliansens otillräckliga insatser på försvarsområdet när det begav sig. Det var vi inte ensamma om att göra i Moderaterna. Resultatet är en uppdaterad, borgerlig försvarspolitik med det tydliga och ansvarsfulla målet att fördubbla försvarsanslagen. Det behövs för att rusta Sveriges försvar för att möta en allt mer osäker och instabil tillvaro.

Motsvarande röster saknas dessvärre i Socialdemokraterna. Där sätts försvaret av det egna partiet och regeringsmakten framför värnet av Sverige. 

Att S-MP-regeringen i en tid präglad av osäkerhet, risker och hot underlåter att ta ansvar för landets försvar förtjänar dock kritik. Sverige förtjänar en annan och bättre regering.

Anders G Johansson (M), Skövde

LÄNKAR:

Sverige ska försvaras – inte S – SLA 25 juli 2019
Sopa framför din egen dörr – SLA 23 juli 2019
S äventyrar Sveriges säkerhet – SLA 18 juli 2019

Tappade uppkopplingen