Ta otryggheten på allvar

Blogginlägg

På lördagsefteriddagen var jag på plats på långgatan för att lyssna på debatten (film nedan) mellan Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) och Johan Ask (S), som är Socialdemokraternas nye ledare i kommunen.

I detta blogginlägg kommer jag att inrikta mig på den förvisso korta sekvens av debatten (med början 1:00:20) som kretsade kring trygghetsfrågan och vad kommunen ska göra för att förbättra människors faktiska och upplevda trygghet. Det kom inledningsvis att kretsa kring bevakningskameror. När det begav sig röstade Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet, emot Alliansens förslag om att kamerabevaka Hertig Johans torg, S:t Sigfridsgatan, Långgatan vid Mc Donald´s samt Södra Ryds centrum. Det är en hållning som de uppenbarligen alltjämt står fast vid.

I lördagens debatt medgav ändå Johan Ask att kameror kan underlätta för att lagföra individer som begår brott. Men så hävdade han att det var “bättre att se till att människor inte börjar att ägna sig åt kriminalitet än att än att låsa in dem i efterhand”. För denna kommentar belönades han med ett gällt ylande från en av sina anhängare i publiken.

Det finns dock ett antal problem med hur Johan Ask – och andra vänstermäniskor – föråller sig till brottsligheten. För det första är det ju så att brottsligheten faktiskt är en realitet här och nu. Det går inte att bortse från att våldet har blivit grövre i landet. Det går inte att blunda för att utsattheten för brott mot person är den högsta på tio år, att utsattheten för missahandel ökar och att utsattheten för sexualbrott på två år har fördubblats. Det går inte att nonchalera att människor i allmänhet och kvinnor i synnerhet känner sig allt mindre trygga. Detta är en utveckling som måste stoppas. Det kräver förvisso brottspreventiva insatser, men det kräver också akuta och resoluta åtgärder riktade mot dem som nu begår brotten. Det går inte att välja det ena eller andra. Båda måste till.

För det andra är det så att ansvaret för ett brott alltid är gärningsmannens. Ask talade om att vi måste “bekämpa orsakerna till otryggheten”. Och motmedlen mot orsakerna skulle, enligt samma Ask, vara “längre öppettider på fritidsgårdar, livaktiga föreningar och att det finns vettiga saker för barn och unga att hålla på med”.

Nu är det först och främst så att det i Skövde finns ett rikt utbud på såväl fritidsgårdar som föreningar. Men öppettiden på en fritidsgård får aldrig accepteras som orsak eller förklaring till skadegörelse, misshandel, stöld eller våldtäkt. Ansvaret för ett brott åligger gärningsmannen. Inte kommunen, inte skattebetalarna, inte samhället och inte heller någon annan. Gärningsmannen är inte ett offer. Det är det brottsoffret som är.

För ca 5000 individer i Sverige är brottsligheten ett yrke och en livsstil som utövas i organiserad form inom ramen för upp emot 200 kriminella gäng och ligor. Deras födkrok är brott i form av stöld, rån, häleri, bedrägeri, beskyddarverksamhet, utpressning, människohandel, koppleri, bidragsfusk, förmedling av illegala bostadskontrakt samt narkotikahandel. Till gängen rekryteras unga och ibland till och med barn för en begynnande karriär som kriminell. Orsaken är inte att de unga känner avsaknad av ett aktivt föreningsliv. Den är att de känner lockelse av pengar och status.

Visst är det viktigt att unga på glid ges tillgång till vettiga vuxna förebilder bortom kriminalitetens destruktiva garn. Men minst lika viktigt är också att ledargestalterna i de kriminella gängen får sin status kraftfullt devalverad och hålls borta från våra gator och bostadsområden. Om vikten av detta skrev nyligen säkerhetsforskaren Jan Kallberg nyligen en intressant och uppmärksammad artikel.

I Sverige ska det vara svårare att vara kriminell och lättare att åka fast. Det är därför vi både vill ha fler poliser och fler bevakningskameror. Det är därför vi moderater förordar skärpta straff, slopade straffrabatter och fördubbling av straffen för gängrelaterad kriminalitet. Sverige och Skövde behöver politiker som tar brottsligheten och otryggheten på allvar. Det gör Moderaterna.

 
Tappade uppkopplingen