Tack för visat förtroende

Blogginlägg

Då är till sist riksdagsvalets personröster räknade. Det står nu även formellt oantastligt klart att jag inte heller efter detta mitt andra försök har lyckats att bli vald till ledamot av Sveriges riksdag.

Jag vill framföra mitt varmaste tack för det förtroende som 1298 skaraborgare har visat mig genom att sätta sitt kryss vid mitt namn på valsedeln. Det motsvarar 3,99 % av partiets personröster i valkretsen. Varje kryss gör mig oerhört stolt och tacksam! Jämfört med valet 2014, då Moderaterna ju vann fler röster, har jag ökat antalet personkryss med 200. Det är väldigt många riksdagsledamöter som i nästa vecka sätter sig tillrätta i bänkarna med ett avsevärt lägre personligt förtroende än det som har visats mig. Tack!    

Det är Sten Bergheden och Cecilia Widegren som återigen besätter Moderaternas båda stolar på Skaraborgsbänken i riksdagen. Detta för fjärde respektive femte gången i ordningen. Jag önskar dem båda lycka till med sina viktiga och fina uppdrag och jag uppmanar dem att ha öra för medlemmar och väljare här i Skaraborg.

Sten Bergheden har av väljarna utsetts till Moderaternas nummer 1 i valkretsen. Sten ökar, jämfört med 2014, med 556 kryss och vinner 7,96 % av personrösterna. Det tycker jag är mycket välförtjänt. Cecilia Widegren, som tidigare har prenumererat toppositionen, har sedan förra valet förlorat 1348 personröster och får numera spela andrafiolen.  

Själv får jag under ytterligare fyra år titulera mig förste riksdagsersättare. Det kommer sannolikt vara till intet förpliktigande. Enda möjligheten till förändring skulle vara att någon av de båda ordinarie ledamöterna skulle få uppdrag i något departement i händelse av regeringsbildning. Jag bedömer dock att oddsen för detta är höga.

När jag i november 2017 av Skaraborgsmoderaternas nomineringsstämma fick förtroendet att stå på riksdagsvalsedelns andraplats var jag hoppfull, stolt och tacksam. Den lokala partiorganisationen röstade för förnyelse. Jag såg fram mot att få förvalta detta förtroende på bästa sätt i riksdagen.

Men väljarna ville annorlunda och det är ju de som bestämmer. Möjligen uppfattade de inte i tillräcklig grad ens vem jag är och vad jag står för. Jag har under de gångna fyra åren saknat politisk plattform och min personvalskampanj var tämligen måttlig. Det är svårt att bli vald när man inte redan är vald. Som kandidat åtnjuter man relevans endast under ett fåtal månader eller veckor inför valet. Den redan valde gör det under en mandatperiod (eller flera).

Som s k toppkandidat har jag sett det som min angenäma plikt att vara ett draglok i partiets kampanj i Skaraborg. Detta har varit min prioritering och i denna kampanj har jag investerat min tid i form av semesterledighet från jobbet. Belöningen har varit intressanta och utmanande samtal med människor och roliga möten med partivänner i huvuddelen av Skaraborgs kommuner.

De allra flesta toppkandidaterna i Skaraborg har gjort det samma. Vi har haft kontakt och dialog sinsemellan under valrörelsen. Vi har sett till att samordna oss för att stödja de olika lokala aktiviteterna med hjälp av ett skönt gäng entusiastiska muf:are som har varit anställda över valet. Jag uppskattar den goda stämningen oss emellan. De allra flesta av oss satte laget före jaget och på så vis lyckades vi försvara valkretsens mandat såväl i riksdagen som i regionen.

För min personliga del är utgången av valet en mycket stor besvikelse. Det tänker jag inte hymla om.  Jag har under många år jobbat hårt och mycket för att få chansen att ta mig in i parlamentet och för att äntligen skarpt få arbeta med de frågor som jag verkligen brinner för och vill påverka. Jag misslyckades. Samtidigt är jag realistisk och inser att jag på intet vis är oumbärlig. Riksdagen är sannolikt viktigare för mig än vad jag skulle vara för riksdagen. Jag har nu gjort två ärliga försök att ta mig in i parlamentet. Jag har svårt att se att jag skulle göra ett tredje, men det vore naturligtvis dumt att redan nu utesluta det.

Mitt eget misslyckande vägs dessbättre upp av min kärlek Ann-Sofies framgång. Hon är nu riksdagsledamot för Västra Götalands läns norra valkrets och jag kan – varken subjektivt eller objektivt – tänka mig en person som är bättre lämpad för denna ansvarsfulla uppgift.

Jag vill avslutningsvis rikta ett varmt tack och en hjärtlig kram till var och en som har visat mig sitt stöd, som på olika vis har hjälpt mig i min kampanj, som har givit mig sitt kryss och inte minst har hört av sig med uppryckande tillrop efter att det visade sig ha gått åt skogen. Tack alla 1298 och några till.

LÄNK:

Valmyndigheten – personröster i Västra Götalands läns östra valkrets 2018

Tappade uppkopplingen