Tack till hjältar

Blogginlägg

I mitt flöde ser jag massor av bilder och filmer på människor som på olika vis kämpar mot de förödande bränderna i Sverige. Eller som är på väg för att göra en insats.

Försvarets helikoptrar som lyfter med vattenlast. Hemvärnsmän som drar slang. Italienska brandplan som vattenbombar. Polsk räddningstjänst i konvoj på väg att understödja. Maskinföretagare och frivilliga som röjer brandgator. Restaurangägare som kör ut pizzor till kämparna i linjen.

Jag ser mina vänner uttrycka tacksamhet och kärlek och jag instämmer fullt ut. ❤️

Jag är förvissad om att det finns flera viktiga slutsatser att dra om hur svenska beslutsfattare och myndigheter har agerat före och under katastrofen. Jag är övertygad om att det finns mycket att göra för att höja beredskapen och utveckla krishanteringsförmågan framöver. Det är en viktig diskussion att föra och det är viktiga åtgärder att göra. Men det får ske när bränderna är nedkämpade och människor och egendom har räddats undan de förödande lågorna.

Tack, alla människor i Sverige och Europa som på olika vis sluter upp och gör insatser. Ni är beundransvärda och ni är hjältar!

Etiketter

Tappade uppkopplingen