Tag ansvar för polisens problem, justitieministern

Blogginlägg

Morgan Johansson (S) har varit justitieminister i sju år. Resultatet är katastrofalt. Sverige har intagit förstaplatsen i Europa i den förfärliga grenen dödligt våld av skjutvapen. I vårt land skjuts och sprängs det i en omfattning som annars förknippas med länder där det råder krig. De kriminella gängen växer och förstärker sitt terrorvälde. Rättsstaten förmår inte att varaktigt ändra på det. För detta saknas det lagar, verktyg och resurser. Det är ett givetvis ett politiskt ansvar att sådana kommer på plats.

Justitieministern har emellertid inte direkt brutit ryggen av sig för att vända denna oacceptabla utveckling. Han ägnar istället sin tid åt att skylla på andra. Helst på de borgerliga partier som för mer än sju år sedan hade regeringsmakten. Idag är det Stockholmspolisen som av ministern får skulden för att inte tillräckligt många poliser söker sig för att jobba i den farliga arbetsmiljö som huvudstaden utgör. För några dagar sedan rapporterades det att bland annat poliser inte längre har råd att ens bo i Stockholm. Lönerna är för låga i förhållande till prisutvecklingen på den dysfunktionella bostadsmarknaden. Det är ett annat problem som vänsterregeringen aktivt har avstått från att försöka lösa.

Det är ovärdig ynkedom och uselt ledarskap när ministern skyller sina politiska tillkortakommanden på en myndighet som regeringen är satt att styra och som han själv är ansvarig minister för. Det ovärdiga beteendet undergräver tilltron till regeringen som funktion och institution och det sliter ytterligare på det redan törnade samhällskontraktet. Det är allvarligt.

Magdalena Andersson (S) borde ha befriat justitieministern från sitt uppdrag när hon bildade sin regering. Hon borde ha försökt hitta någon med kunskap och intresse för det utomordentligt viktiga, rättspolitiska området. Hon borde ha försökt hitta någon med ambition att öka reformtakten och förmåga att vinna tilltro både bland medarbetarna i de brottsbekämpande myndigheterna och bland allmänheten. Hon borde försökt hitta någon med värdighet och ansvarskänsla. Men istället sitter Morgan Johansson kvar. Statsministern tog inte chansen.

Möjligen kommer riksdagen istället ta chansen att utkräva ansvar och kräva en ny person på posten. Möjligen kan det bli aktuellt med ännu en misstroendeomröstning mot justitieministern. Parlamentet borde verkligen inte ha förtroende för en minister som gör för lite för att angripa problemen och istället allt för att undgå ansvarstagande och allt för att skylla på andra. Det håller inte. Den som är oförmögen att ta ansvar ska inte sitta i en regering. Det hoppas jag att väljarna inser den 11 september 2022.

LÄNKAR:

Morgan Johansson: Polisen har misslyckats – Expressen 12 december 2021
BLOGG: Vem tar ansvar – 27 november 2019

Tappade uppkopplingen