1 maj med oansvarig S-politik

Blogginlägg

Idag är det 1 maj och på sedvanligt vis demonstrerade olika socialistiska partier på våra gator. Mest uppmärksamhet fick givetvis regeringspartiet Socialdemokraterna och dess partiledare, statsminister Magdalena Andersson.

Trots att de oerhörda händelserna i Ukraina kastar mörka skuggor över vårt land och på ett skrämmande vis påverkar världsekonomin till det sämre, förefaller statsministern främst att fokusera på det val som ligger framför henne och landet. Talet föreföll främst syfta till att skärpa vänsterprofilen och säkra LO-förbundens lojalitet och uppslutning i valkampen.

Därmed blev det en permanentning av den förhöjda nivån i A-kassan som blev dagens löfte och nyhet. A-kassan höjdes under pandemiåren då ekonomin mattades av och anställda i flera branscher tvangs permitteras. Men pandemin är alltså över för den här gången. Samhället har öppnats upp och ekonomin återhämtar sig. I flera branscher, bland annat restaurangbranschen, är nu i skriande brist på arbetskraft, eftersom många tvangs lämna sina anställningar under pandemin och söka sig till andra jobb i andra branscher.

Samtidigt som det råder brist på arbetskraft i flera branscher är det 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig själva genom arbete. Det är därför angeläget att öka incitamenten för att få människor ur bidragsberoende och i arbete. Men istället gör alltså Socialdemokraterna tvärtom och spenderar 5 miljarder kronor på detta.

När det inte blir tydlig skillnad att arbeta istället för att vara i bidragsförsörjning kommer färre människor att göra det. Försörjningsbördan kommer då att öka ytterligare för oss som gör det. Vi kommer att få behålla ännu mindre av våra inkomster, eftersom allt mer kommer att behöva betalas i skatt för att få kalkylen för S-politiken att gå ihop.

Det är en orättvis och oansvarig politik som statsministern talade sig varm för denna första maj. Valrörelsen kommer, bland annat, att bli ett slag om arbetslinjen. Moderaternas uppfattning är klar och tydlig: Det ska löna sig att arbeta.

LÄNK:

S vill att höjda a-kassan ska bli permanent – SVT 01 maj 2022

Tappade uppkopplingen