Stöd för samverkan polis-militär

Under måndagen publicerade Skövde Nyheter en artikel i vilken jag intervjuades om min motion om att Polisen ska ge utökade möjligheter att begära stöd av Försvarsmakten.

Tidningen delade artikeln på sin Facebooksida och jag på min. Jag var beredd på att det skulle bli en livlig debatt. Och visst fanns det några som ropade “Ådalen”.  Någon enstaka som spelade fascistkortet. Men de allra flesta var positiva till tanken att uniformsmyndigheterna ska ges legala förutsättningar för att samverka vid allvarliga, extraordinära situationer.

I skrivande stund har 134 gjort tummen upp för artikeln på Skövde nyheters Facebooksida. Endast två har lämnat arg gubbe. På min egen sida har 363 gillat, två älskat och lika många wowat artikeln. Sju har blivit arga och en har blivit ledsen.

Det finns naturligtvis ingen vetenskaplighet i denna lilla studie, men jag uppfattar det ändå som om det sannolikt finns ett brett stöd för tanken att Försvarsmakten ska kunna stödja Polisen i extraordinaära situationer där samhället verkligen utmanas och polisresurserna inte riktigt räcker till. Ådalen-komplexet tycks inte tynga människor i allmänhet, utan förefaller vara något som vårdas av en mindre politisk elit.

Händelserna i Lunde i Ådalen 1931 var naturligtvis tragiska och allvarliga. Men vår tid är en annan. Hoten och riskerna är andra och annorlunda. Därför vore det besynnerligt om en 88 år gammal händelse ska utgöra utgångspunkt och begränsning för hur vi idag ska förbereda och organisera skyddet av vår tids människor och samhällsfunktioner. Jag hoppas att min motion ska bidra till att mitt parti Moderaterna anlägger en mer realistisk syn på detta.

LÄNK:

Han vill utöka polisens möjlighet att ta hjälp av försvaret – Skövde Nyheter 11 februari 2019
Motion om att Försvarsmakten ska kunna stödja Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Tappade uppkopplingen