Farlig fördröjning

Blogginlägg

Jag är imponerad av Försvarsmaktens insats under evakueringen i från det kaotiska Afghanistan. Men jag är väldigt kritisk och besviken över regeringens senfärdighet att agera. Den har inneburit en onödig och ökad risk för vår militära personal samt medfört att flera av dem som skulle hämtas ej kunde evakueras.

Läs mer

KU-anmäl justitieministern

Blogginlägg

Försvarsmakten förnekar att myndigheten skulle fått i uppdrag av regeringen att lokalisera de kvarvarande f d lokaltolkarna som nu är illa ute i det talibanhärjade Afghanistan. Varför påstod då justitieministern detta? Moderaterna bör KU-anmäla Morgan Johansson.

Läs mer

Välkommen helomvändning om tolkarna

Blogginlägg

Idag gör regeringen helomvändning i frågan om de kvarvarande, tidigare svenskanställda lokaltolkarna i Afghanistan. Det är välkommet och viktigt. Regeringens nyss övergivna hållning var svårbegriplig, stötande och grundande sig möjligen på bristfällig verklighetskontakt från den ansvarige ministerns sida.

Läs mer

Stryp biståndet till Afghanistan

Blogginlägg

Afghanistans regering har meddelat att landet ej längre avser att ta emot afghanska medborgare som utvisats från Europa. Provocerande och oacceptabelt! Utmärkt att Moderaterna kräver att det svenska biståndet till landet omgående stryps.

Läs mer

Tappade uppkopplingen