Alliansfriheten är farlig

Idag publicerar SLA min replik på debattören Per Blomquists artikel om säkerhetspolitiken:

Debattören Per Blomquist hävdar att Sveriges regering ”valde freden” då den alltjämt klamrar sig fast vid den militära alliansfriheten. Att samma regering till sist, efter ivriga påtryckningar från oppositionen, beslutade att sända krigsmateriel till stöd för Ukrainas försvarare förbigår han med tystnad.

Vidare hyllar han den tyska energipolitiken som ytterst vilar på gasleveranser från Ryssland. Det besvärande faktum att Tyskland med detta i hög grad har gjort sig och Europa beroende av en aggressiv, krigförande rysk diktatur reflekterar han inte över.

Ukraina är i likhet med Sverige och Finland alliansfritt. Omvärldens moraliska stöd för de tappra ukrainarna är gränslöst och bidragen med bistånd och krigsmateriel omfattande. Men på fältet möter Ukraina likväl sin väldige motståndare ensam. Försvarsalliansen NATO agerar militärt först när dess medlemmar angrips.

Ukrainas utsatta situation ger en skrämmande pedagogisk förevisning även av de svenska, säkerhetspolitiska förutsättningarna. Om den ryske despoten väljer att expandera sin krigföring mot Finland och Sverige har dessa länder att själva att försöka stå emot och ta kampen. Vi kan hoppas på annat, men vi har inga garantier.

Utifrån denna insikt förs nu i Finland en nykter och nyanserad diskussion om NATO-medlemskap. Landet har både en 1340 km lång gräns mot och erfarenhet av angrepp från Ryssland. Med sin NATO-option har Finland tydligt markerat sin beredskap för och möjlighet till att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen. Sveriges riksdag har ställt sig bakom en motsvarande option, men detta har dessvärre nonchalerats av regeringen.

Det är inte ansvarsfullt att bygga sin säkerhet på förhoppningar. Den svenska alliansfriheten tjänar inte Sverige väl. Den bidrar till osäkerhet och instabilitet i Norden. Den ökar utsattheten för vår nation och dess invånare.

Med huvuddelen av NATO:s medlemsländer har Sverige djupa historiska och kulturella band. Vi har omfattande samarbeten och ekonomiska relationer. Våra länder vilar på den liberala demokratins grund. Vi har mycket gemensamt som vi behöver slå vakt om, utveckla och försvara. Att från svensk sida utesluta samarbete om militärt försvar är därmed ologiskt, osolidariskt och dessvärre också farligt.

 

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

LÄNKAR:

Sverige har betraktats som en fredlig nation – SLA 03 mars 2022

Tappade uppkopplingen