1 maj med oansvarig S-politik

Blogginlägg

Samtidigt som det råder brist på arbetskraft i flera branscher är det 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig själva genom arbete. Det är därför angeläget att öka incitamenten för att få människor ur bidragsberoende och i arbete. Men istället gör alltså Socialdemokraterna tvärtom. Det är en orättvis och oansvarig politik som S-statsministern talade sig varm för denna första maj.

Läs mer

Drivmedelsskatten måste sänkas

Blogginlägg

Drivmedelsskatten är främst skatt på arbete och boende på landsbygden. Det är en orättfärdig skatt som får allvarliga konsekvenser för hela landet. Den måste sänkas. Ordentligt och långvarigt.

Läs mer

Kampen för framtidens jobb fortsätter

Blogginlägg

Batterifabriken gick oss förbi. Men Skövde har spänt bågen och har på kort tid positionerat sig som ett mycket potent alternativ för etablering av ny tillverkningsindustri. Ett av de allra vassaste i Sverige! Idag gratulerar vi med sammanbitna käkar Göteborg. Sedan fortsätter vi kampen för framtidens jobb i Skövde.

Läs mer

Slopa friåret

Blogginlägg

För en miljard skattekronor ska S-MP-regeringen avlöna 5000 arbetsföra människor med jobb för att inte arbeta. Det är befängt. Sverige behöver fler som arbetar. Inte färre.

Läs mer

Finansministern kramar värnskatten

Blogginlägg

Trots att finansdepartementet självt har visat att avskaffandet av värnskatten finansierar sig själv, sörjer finansministern dess avskaffande. Det är farligt för Sverige att regeras av ett parti som av ideologiska skäl vill trycka ned dem som är en förutsättning för allas vår välfärd.

Läs mer

Ingen svartmålning

Louise Clausens (L) anklagelser mot Moderaterna är ogrundade, osmakliga och historielösa. För att kunna lösa svåra samhällsproblem måste man kunna resonera sakligt om dem. Och man måste kunna tänka minst två tankar samtidigt.

Läs mer

S-kritik på lösan sand

Alliansen uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Det vore då hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de själva vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Läs mer

Socialdemokrater utan strategi

Vi påstår inte att investeringarna på Billingen enskilt skulle lösa morgondagens alla utmaningar. Det är en pusselbit bland flera i Alliansens strategi för Skövdes fortsatta utveckling. Vi vet att arbeten kommer att försvinna och vi inser att nya då måste komma till. Jag och gruppledarna för C, L och KD replikerar om Billingen.

Läs mer

Tappade uppkopplingen