Nödvändiga varsel vid Arbetsförmedlingen

Blogginlägg

Jag känner för de anställda vid Arbetsförmedlingen som idag nåtts av varsel. På ett personligt plan innebär hot om uppsägning ofta djup ovisshet och oro. Dessbättre befinner vi oss i högkonjunktur. Utbildade, duktiga och arbetsamma människor har mycket goda förutsättningar att få jobb. 

På ett övergripande plan uppvisar myndigheten klena resultat och åtnjuter svagt förtroende från såväl arbetssökande som -givare. Jobben förmedlas i allt högre grad av andra aktörer än av Arbetsförmedlingen. Att trampa vidare i gamla hjulspår är inte hållbart. Det vore att svika både skattebetalare och arbetssökande.

Arbetsförmedlingen behöver reformeras och moderniseras. Uppgiften handlar främst om att knäcka arbetslösheten och utanförskapet bland utlandsfödda. En mer ändamålsenlig och effektiv myndighet måste stödjas av en dito politik. Återstår att se om S-MP-regeringen motsvarar det senare kravet.

Politiken måste under alla omständigheter prioritera bland statens utgifter. Den verklighet som präglar vår tid kräver andra och medvetna prioriteringar. Det behövs fler poliser, fler åklagare, fler kriminalvårdare, fler officerare och fler poliser. De 4500 tjänster som idag har varslats vid Arbetsförmedlingen motsvarar en knapp brigad. Sådana behöver vi definitivt fler av. Ⓜ️

Tappade uppkopplingen