Ordningen är återställd

Efter en tid av förvirring och oreda är nu ordningen återställd och Moderaterna att räkna med. En ansvarsfull politik är på plats. Ett hopp- och förtroendeingivande ledarskap håller på att etableras. Jag hoppas att den energi, som har präglade helgens stämma, ska bära partiet mot betryggande höjder i opinionen.