Hur mycket vill V och MP höja skatten?

Blogginlägg

MP och V förblir oss svaret skyldigt. Hur tänker de sig att förslaget om sextimmars arbetsdag ska bekostas? Tänker de sig stora nedskärningar av andra välfärdsverksamheter? Eller med hur mycket är de beredda att höja skatten?

Läs mer

Dyrt vänsterexperiment med små vinster

Inspirerade av ett misslyckat vänsterexperiment i Göteborg vill V och MP förkorta omsorgspersonalens arbetstid i Skövde kommun till 6 timmar. Det skulle kosta oss skattebetalare enorma 100 miljoner kr om året. Är V och MP beredda att höja kommunalskatten med en krona? Det undrar Theres Sahlström (M) och jag i en artikel i dagens SLA.

Läs mer

Tappade uppkopplingen