Skolnämndsavslutning

Blogginlägg

Idag har jag fört klubban vid den sista skolnämndens sista sammanträde i Skövde kommun. Före det att jag avtackade var och en av nämndens ledamöter och sedan själv blev avtackad på ett mycket fint sätt av kommunens rektorer och förskolechefer, höll jag ett avslutningstal.

Läs mer

Samordning ger mervärde

Idag har jag förrättat min sista invigning för perioden. Ut- och tillbyggnaden av Timmersdala skola har utförts på ett sätt som jag tycker kan tjäna som inspiration för hur kommunal service kan tillhandahållas samordnat och kostnadseffektivt i våra yttertätorter.

Läs mer

Allt till alla utan finansiering

Möjligen är det behändigt att i opposition lova allt till alla. Men utan idé om hur löftena ska ska finansieras är de i realiteten ändå värdelösa och ogenomförbara. Politiken kräver prioriteringar och ansvarstagande. MP i Skövde visar mycket litet av dessa förmågor.

Läs mer

Lokal valfrihetsreform

Blogginlägg

Vid onsdagens sammanträde med skolnämndens fattades beslut som både ökar valfriheten i barnomsorgen och förbättrar företagsklimatet inom servicesektorn i Skövde kommun. Det är jag mycket nöjd med och stolt över.

Läs mer

Arbetsvänlig barnomsorg

Blogginlägg

Handelsanställdas förbund levererar grovyxad kritik mot kommuner som inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Till dessa hör dock inte Skövde, men väl det kompakt S-styrda Tidaholm.

Läs mer

Sisu på förskola

Det var stort ståhej kring lilla Melinda, det första barnet som går i finskspråkig förskola i Skövde. Idag höll vi pressinformation om finskspråkig förskola i finska förvaltningsområdet Skövde.

Läs mer

Rimlig avgift

Idag svarar jag och kommunalrådet Leif Walterum (C) på Malin Wadmans (S) och Monica Greens (S) artikel om avgift på nattskjutsar. De tycker att den är för hög. Vi menar att den är fullt rimlig.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 17)
Tappade uppkopplingen