Skärp straffet för falska poliser

Blogginlägg

Jag läser att äldre kvinnor i 85-90-årsåldern i Malmö under söndagen utsattes för bedrägerier och rån. Att ge sig på äldre, bräckliga människor är så fruktansvärt uselt och vidrigt! Det som gör brotten i Skåne än mer allvarliga är att gärningsmännen uppträdde som poliser och på det viset lurade sina offer.

Det är givetvis ett brott i sig att uppge sig vara polis (eller annan myndighetsföreträdare) när man inte är det. Brottet benämns ”föregivande av allmän ställning” och straffskalan är mellan dagsböter och upp till sex månaders fängelse. Om brottet bedöms som grovt, vilket jag uppfattar att de i Malmö är, kan straffet bli upp till två års fängelse.

Det tycker jag är en anmärkningsvärt lindrig straffskala. För denna brottslighet får ju allvarliga konsekvenser för vårt samhälle. Av nyhetsrapporteringen från Malmö framgår att de drabbade kvinnorna sänkte garden vid kontakten med vad de trodde var poliser. De invaggades i falsk trygghet.

När bovar och banditer gömmer sig bakom Polisens respektingivande uniform missbrukar de myndighetens goda renommé. Konsekvensen är att fler än de primära brottsoffren drabbas. Tilliten i vårt samhälle riskerar att urholkas ytterligare. Vem kan man lita på? Är polisen verkligen en polis, eller bara en utklädd skurk? Ska man känna trygghet vid åsynen av polisuniformen, eller ska man ana oråd och springa därifrån?

Det tycker jag är utomordentligt allvarligt. Det är något som måste stävjas. En viktig del är att skärpa straffen så att de i högre grad avskräcker bedragaren för att dra på sig falsk uniform och insignier.

Om jag blir vald till riksdagsledamot lovar jag att jobba för att skärpa straffet för föregivande av allmän ställning.

Tappade uppkopplingen