Skandalös skolstart

Blogginlägg

Så har det än en gång hänt att elever vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde har dragit skam och vanära över sig själva, sin skola och sin kommun genom att under den första skoldagen trakassera yngre elever och vandalisera sin skola. Det gör mig förbannad, besviken och upprörd!

Läs mer

Kurr om kameror

Jag tycker att Skövdebornas trygghet borde vara en gemensam angelägenhet. Men istället blir det föremål för politisk strid. Skövde Nyheter skriver idag om den politiska konflikt som uppstått kring kamerabevakning i Skövde.

Läs mer

Ta otryggheten på allvar

Blogginlägg

I dagens debatt mellan S och M avhandlades otryggheten. Tyvärr valde Johan Ask (S) att trivialisera frågan om brottslighet och otrygghet till något som kan bemästras med fritidsgårdar.

Läs mer

Utsatt urmakare

På måndagen besökte Tomas Tobé, Katarina Jonsson och jag den extremt brottsutsatta butiken Pagoldhs Ur i Skövde och samtalade om åtgärder som kan mota tillbaka brottsligheten.

Läs mer

Vi vill ha kameror!

Moderaterna har i sitt trygghetspolitiska program för Skövde uttryckt att kamerorna bör permanentas och att antalet kamerabevakade platser bör ökas ytterligare. Skövdebornas trygghet har en mycket hög prioritet för oss.

Läs mer

Skövde ska vara tryggt

Skövde är en trygg stad att växa upp i och att leva i och här sker jämförelsevis få brott. Men även i vår kommun påverkas och berörs människor av den otrygghet som breder ut sig i landet. Vi vill slå vakt om Skövde som en trygg kommun, även när den växer och lockar allt fler boende och besökare.

Läs mer

Skövde ska vara tryggt

Idag har kommunalrådet Katarina Jonsson (M) och jag presenterat Moderaternas trygghetspolitiska program för Skövde. Vår utgångspunkt är att Skövde är tryggt: Vi vill att det ska förbli så. Trygghet kommer inte av sig självt. Det kräver förtänksamhet och aktivitet.

Läs mer

Moment 22

Polisen har inte tillräckliga resurser. Länsstyrelsen hindrar Skövde kommun från att understödja och hjälpa till med bevakningskameror. Det är ett sorgligt Moment 22.

Läs mer

Tappade uppkopplingen