Billingen lyfter Skövde

Blogginlägg

Igår presenterade ägarna till Billingehus i Skövde, Lotus Hotel Group, sina fortsatta planer för att upprusta och utveckla hotellet. Det kommer att bli ett fantastiskt lyft för berget och för Skövde.

Skövdesonen Gert Wingårdh har åtagit sig uppgiften att utveckla, förädla och modernisera den ikoniske Skövde-arkitekten Hans-Erland Heinemans byggnadsverk från 1970. Billingehus kommer att få en efterlängtad ansiktslyftning och tillföras en smakligt utformad kongressanläggning. Det är den senare som är slutstenen i konstruktionen av det avtal som 2016 ingicks mellan den förre hotellägaren First Hotels och Skövde kommun. Kommunen åtog sig att rusta upp och utveckla sitt friluftsområde på berget. Hotellet skulle å sin sida renovera sina nedgångna rum och uppföra en kongressanläggning. När den senare väl var klar skulle en revers från kommunen om 45 miljoner falla ut som ersättning för de mark och anläggningar, bland annat Billingebadet, som kommunen köpt av hotellägaren.

När anläggningen väl är uppförd kan också en av de mer segdragna och infekterade lokalpolitiska stridsfrågorna läggas till handlingarna och bokföras som en politisk framgång för den styrande, borgerliga Alliansen. Det var vi som bestämde oss för att rädda berget från sitt tänkta öde att bli värd för ett av landets största asylboenden och istället utveckla det till ett starkt besöksmål och en attraktiv mötesplats.

Det har tagit tid. Det insåg vi förtroendevalda att det skulle kunna göra. Den tidigare ägaren hade inte de ekonomiska muskler som krävs för att göra investeringen. Därför upprättades den omsorgsfulla avtalskonstruktionen för att säkerställa att skattebetalarnas medel skulle få den tänkt och eftersträvad utväxling i form av ett sammanhållet besöksmål och den värdefulla tillväxt ett sådant kan generera. Med en ny, framåtsyftande och engagerad ägare har nu äntligen alla bitar fallit på plats. Ambitionen för Billingen kan fullföljas. Uppgraderingen av Arne Sandbergs storartade gåva till staden kan förverkligas.

Förra valet utgjorde Billingefrågan en skarp konfliktlinje i den lokala valrörelsen i Skövde. Så lär ej bli fallet i valet till hösten. Tiden har både läkt politiska sår och givit den styrande borgerligheten rätt.

LÄNKAR:

Ägare och arkitekter: ”Det är superhäftigt, är en speciell byggnad” – SLA 09 maj 2022 (låst artikel)
Klart: Nya planerna för Billingehus – se bilderna här – Skövde nyheter 09 maj 2022 (låst artikel)

Tidigare blogginlägg om Billingen

Tappade uppkopplingen