Billingen lyfter Skövde

Blogginlägg

Igår presenterade ägarna till Billingehus i Skövde, Lotus Hotel Group, sina fortsatta planer för att upprusta och utveckla hotellet. Det kommer att bli ett fantastiskt lyft för berget och för Skövde. Förra valet utgjorde Billingefrågan en skarp konfliktlinje i den lokala valrörelsen. Så lär ej bli fallet i valet till hösten. Tiden har både läkt politiska sår och givit den styrande borgerligheten rätt.

Läs mer

Slutreplik om Billingen

Till skillnad från S, V och MP valde Alliansen att agera för att få en annan utveckling till stånd på Billingen än Migrationsverkets etablering av landets största flyktingboende. Vi stod upp för Billingen som ett vitalt område för Skövdeborna. Vi höll fast vid synen på berget som ett strategiskt utvecklingsområde för Skövde kommun. Jag och Katarina Jonsson (M) svarar vänsteroppositionen om Billingen.

Läs mer

S-kritik på lösan sand

Alliansen uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Det vore då hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de själva vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Läs mer

Socialdemokrater utan strategi

Vi påstår inte att investeringarna på Billingen enskilt skulle lösa morgondagens alla utmaningar. Det är en pusselbit bland flera i Alliansens strategi för Skövdes fortsatta utveckling. Vi vet att arbeten kommer att försvinna och vi inser att nya då måste komma till. Jag och gruppledarna för C, L och KD replikerar om Billingen.

Läs mer

Skövde ska klara förändringar

Blogginlägg

Jag tror att de lyckliga äktenskapet mellan Skövde och två av världens allra vassaste bilföretag kommer att vara länge än. Och om det en i framtid skulle förändras eller i värsta fall ta slut, ska vi känna oss tryggt förvissade om att Skövde står rustat att hantera det. Detta jobbar Alliansen för.

Läs mer

Kan vi gå vidare?

Blogginlägg

Några raders reflektion om det lilla debacle som föregick måndagens kommunfullmäktige. Det var ett misstag. För detta har en tydlig ursäkt framförts. Kan vi gå vidare?

Läs mer

Borgerlig budget för 2017

Trots att S budgeterade för luftslott och ansträngde sig för att små avvikelser skulle framstå som avgrundsdjupa, ideologiska skillnader, visade budgetdebatten att det råder en bred samsyn om synen på Skövdes utveckling.

Läs mer

När nej blir ambition

Blogginlägg

Skövdes vänster är, utifrån olika bevekelsegrunder, enig om att säga nej till Alliansens förslag om att utveckla Billingen. "Nej" har därmed upphöjts till vilja och ambition.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 16)
Tappade uppkopplingen