Inte bara fråga om buller

Blogginlägg

Frågan om böneupprop i Växjö förvånar och provocerar. Mig också. I Sverige ska inte människor med tidsbestämd regelbundenhet påtvingas oönskade, högljudda religiösa budskap. Varken i det offentliga rummet eller i sitt hem.

Däremot menar jag att de som nu aggressivt kritiserar Polismyndigheten för sitt tillståndsbeslut är fel ute. Myndigheten agerar och beslutar efter de lagar som gäller. I det här fallet Ordningslagen. Polisens beslut lär överklagas och prövas rättsligt.

Skulle det då visa sig att lagen verkligen medger dessa utrop, menar jag att lagen måste justeras. Eller snarare kompletteras med en ny lag som hanterar andra aspekter än dem som rör ordning och bullernivåer.  Som jag ser det handlar det primärt om att den sekulära staten ska garantera invånaren rätten att ej påtvingas några religiösa uppfattningar och budskap. Den friheten måste i sin tur balanseras på ett sätt som säkerställer såväl religions- som yttrandefriheten. Det kan inte vara så svårt.

Det är alltså inte primärt en lokal fråga om buller, vilket statsminister Löfvén marginaliserar den till för att kunna skjuta den ifrån sig. Det handlar om värnet av individens frihet och om Sverige som en sekulär stat. Det är stora och viktiga saker.

LÄNKAR:

Polisen i Växjö tillåter böneutrop med högtalare – Aftonbladet 08 maj 2018

Tappade uppkopplingen