S beröringsångest med NATO

Blogginlägg

Statsminister Magdalena Andersson har varit i London och besökt sin brittiske kollega för samtal om det allvarliga säkerhetsläget. I SVT uppgav statsministern att de är överens om ”att fördjupa det bilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och Storbritannien”.

Statsministern lär fara vidare till så gott som varenda europeisk huvudstad samt Washington DC för att manifestera bilaterala överenskommelser. Men oavsett antalet sådana överenskommelser är det ytterst endast NATO som har stabskapaciteten och förmågan att planera, samordna och leda kombinerade insatser från de olika medlemsländernas stridskrafter. Rådande svensk lag ger dessutom endast utrymme för ett praktiskt, operativt, militärt samarbete med Finland.

Magdalena Anderssons utflykt är dessvärre ett uttryck för och konsekvensen av Socialdemokraternas anmärkningsvärda beröringsångest med NATO. Nu är det inte tid att sätta inrikespolitik framför nationell säkerhet. Frågan om NATO behöver diskuteras sakligt och seriöst både i försvarsberedningen och mellan de svenska och finska regeringarna. Sveriges säkerhet kräver det.

 

Tappade uppkopplingen