En ny regering. För landsbygdens skull.

Landsbygden behöver bättre villkor och mer frihet. Vill du se reformer som sänker kostnaderna och förbättrar situationen för landsbygden ska du låna din röst till Moderaterna. Rösta fram en ny regering som vet vad den vill och ser till att få saker gjorda. Theres Sahlström, Lennart Bogren och jag skriver i SLA.

Läs mer

Gör rätt i reformeringen av strandskyddet

Blogginlägg

Senast strandskyddet skulle reformeras blev det paradoxalt nog mer kompakt och svårhanterligt än någonsin. Det är välkommet att regeringen och C vill ta omtag. Se nu till att göra rätt! Ge kommunerna inflytande och beslutsrätt istället för Länsstyrelsens byråkrater.

Läs mer

Bottennapp av S i Skövde

Blogginlägg

När S i Skövde går till personangrepp mot Johan Fogelberg (M), misstänkliggör de inte bara en hederlig och ansvarskännande person. De hotar också den lokala politikens och demokratins funktion.

Läs mer

Luftslott ger inga bostäder

Blogginlägg

Stadens sossar hävdar att det byggs för lite. Men tidigare har de motsatt sig ianspråktagande av mark för byggnation. Sådana ihåliga politiska luftslott leder inte till några bostäder. Om man inte är fackpamp förstås.

Läs mer

Sverige behöver en regering som agerar

Blogginlägg

Regeringen är svag och handlingsförlamad och låter oppositionen driva den framför sig. Det är Moderaterna som nu står för initiativen i migrationspolitiken. Sverige behöver en regering som agerar och regerar. Inte parerar och reagerar. Det behövs en borgerlig regering och det helst tidigare än 2018.

Läs mer

Illegala bosättningar ska beivras

Blogginlägg

I Sverige ska det råda likhet inför lagen. Olovlig och olaglig användning av och bosättning på kommunens mark ska beivras, oavsett vem som utför den. Om detta ska det inte finnas utrymme för politiskt godtycke. Det skriver Katarina Jonsson (M) och jag i dagens SLA.

Läs mer

Filibuster i fullmäktige

Blogginlägg

Kvällens fullmäktigemöte i Skövde fick avbrytas innan ägardirektivet för Skövdebostäder kunnat beslutas. Sannolikt inte filibustertaktik från den ägandefientliga vänstern, som dock trivs med att knipa kortsiktiga poäng genom att med falska påståenden sprida oro bland hyresgästerna.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 13)
Tappade uppkopplingen