Skövdes expansion hänger inte på statsbidrag

Skövde kommun behöver fler studentbostäder för att svara mot den expanderade högskolans behov. Alliansen kommer att ta ansvar för att dessa byggs. Skövdebostäder har den ekonomiska kraften att göra det. Skövdes fortsatta expansion står inte och faller med misslyckade statsbidrag.

Varför ska inte människor erbjudas att äga sitt boende?

I dagens SLA svarar jag och Katarina Jonsson (M) på Bjarne Medins (S) artikel, i vilken han ägnar sig åt att oroa bekymrade hyresgäster. Det tycker inte vi är juste. Det är viktigt att människor får veta vad det hela handlar om. Att det är ett erbjudande – inte tvång – om att med ägande av bostadsrätt överta sitt eget boende.

(S)kruvade piruetter

I dagarna utspelas en märkligt, litet drama kring Aspöfrågan. I begynnelsen rapporterades det att kommunstyrelsens arbetsutskott var överens om att inte genomföra någon folkomröstning i frågan. Att en gammal stridsyxa var färdig att grävas ned. Sossarna, som drev motståndet mot bebyggelse av Aspö som främsta valfråga, hade överraskande bytt fot. Det var dags att tänka […]