(S)kruvade piruetter

I dagarna utspelas en märkligt, litet drama kring Aspöfrågan. I begynnelsen rapporterades det att kommunstyrelsens arbetsutskott var överens om att inte genomföra någon folkomröstning i frågan. Att en gammal stridsyxa var färdig att grävas ned. Sossarna, som drev motståndet mot bebyggelse av Aspö som främsta valfråga, hade överraskande bytt fot. Det var dags att tänka […]