Stoppad straffomvandling

Blogginlägg

Idag har jag som hastigast varit i Nääs mellan Lerum och Alingsås. Där höll Moderaterna i Västra Götaland förbundsråd i syfte att diska av de motioner som aldrig hanns med under vårens förbundsstämma. Några av dessa kom från Moderaterna i Skövde och två har jag skrivit. Förbundsrådet är en mindre församling än förbundsstämman. Den senare räknar över 200 ombud, medan dagens råd utgjordes av endast 35 entusiaster som satte partiet framför den härliga höstsolen.

Min motion om att ej verkställda bötesstraff ska omvandlas till annan påföljd bifölls inte och kommer därmed inte att tas upp på Moderaternas partistämma i höst. Det tycker jag är mycket synd.

 

Min uppfattning är att det är bedrövligt att förövare, som inte har betalningsförmåga för de böter som de dömts till, i praktiken kommer undan ostraffade. På så vis blir dessa gärningsmän mer eller mindre straffimmuna, så länge de inte skaffar sig beskattningsbar inkomst eller begår grövre brott med fängelse i straffskalan. Deras brottsoffer får aldrig någon upprättelse och rättsstaten gör en slät figur som varken väcker respekt eller tilltro. Det tycker jag att Moderaterna borde försöka ändra på.

 

Som förbundsstyrelsen påpekade i sitt yttrande medger den befintliga lagstiftningen att böter kan omvandlas till fängelsestraff genom Bötesverkställighetslagen. Men så sker i praktiken mycket sällan och knappt alls.

 

Enligt Kronofogden hände det under 2018 vid ynkliga nio tillfällen att myndigheten överlämnade sådana ärenden till åklagare. Samma år hade myndigheten 122 000 registrerade ärenden rörande obetalda bötesskulder fördelat på
77 000 individer. Av dessa åtalades alltså en tiondels promille för att de underlåtit att betala de böter de dömts till. Det är en försumbar mängd.

 

Min andra poäng med förslaget var att obetalda böter borde, givetvis beroende på brottets karaktär och andra omständigheter, kunna omvandlas till andra straff än fängelse. Fängelserna börjar bli fulla allteftersom den grövre brottsligheten ökar och straffen skärps. Då är det rimligt att den som har dömts till böter prövas för andra straff när den inte kan eller vill sona sitt brott genom betalning. Samhällstjänst skulle kunna vara ett sådant alternativ. Fotboja ett annat.

 

Men med röstsiffrorna 20 mot 15 hindrades detta förslag från att nå partiets högre beslutande instans. Jag är besviken över att jag misslyckades med att övertyga församlingen om att driva frågan vidare. Jag tycker verkligen att det är en skevhet i rättsskipningen som Moderaterna borde se och åtgärda.

 

Dessvärre är det, får jag erkänna, svårt att nå framgång och trögt att åstadkomma förändring genom att skriva motioner. Det har jag fått erfara genom åren. Styrelsen på länsnivå, som inför stämman ska yttra sig och föreslå hur motionerna ska hanteras, agerar ofta grindvakt och försöker lite ängsligt avstyra sådana förslag som inte redan är officiell och uttalad M-politik. Det är varken utvecklande eller uppmuntrande för medlemsdemokratin.

 

Den dåvarande förbundsstyrelsen i Skaraborg tyckte 2013 att mitt förslag om svenskt Nato-medlemskap skulle avslås. 2015 tyckte styrelsen att mitt förslag om ett tvåprocentsmål för försvarsutgifter skulle avslås. Idag, efter att partiledningen gjort förslagen till sina, är de etablerade partisanningar som applåderas ivrigt även av dem som tidigare bjöd motstånd och skakade på huvudet.

 

Jag hoppas nu att någon högre uppsatt partiföreträdare tar sig an mitt förslag och upphöjer det till partiidé. Tills så sker tänker jag envetet jobba och lobba för mitt förslag. Skam den som ger sig.

 

Tappade uppkopplingen