Sjumilakliv i rättspolitiken

Blogginlägg

Idag beslutade stämman om en rejäl, kraftfull och långtgående reformagenda för det rättspolitiska området. Nu ska det, om Moderaterna får bestämma, bli avsevärt svårare och jävligare att vara livsstilskriminell.

Läs mer

Skärpta straff behövs för att stoppa våld mot kvinnor

Blogginlägg

Hårdare straff inte är den enda lösningen heller på problemet med våld mot kvinnor. Men det är en väldigt väsentlig del av den. Ett straff ska spegla ett brotts allvar. Därför är det mycket viktigt att rättsstaten med stränga straff markerar att det i Sverige är fullständigt oacceptabelt att bruka våld mot, trakassera och förfölja kvinnor. Allt annat vore och är ett svek mot de kvinnor som dagligen tvingas huka för och plågas av förkastliga, våldsamma män.

Läs mer

Stulen blomsterprakt

Blogginlägg

Ett eller flera respektlösa kräk har stulit de lökar, som legat i Garpaparkens jord och väntat på att få explodera i färgprakt när det äntligen våras. Detta brott skulle sannolikt ha kunna förhindrats om bevakningskameror funnits på plats.

Läs mer

Förtydliga föräldraansvaret

Blogginlägg

I Sverige har föräldrar enorma rättigheter, men skyldigheterna är anmärkningsvärt få. När föräldrar nonchalerar sitt mest fundamentala ansvar, övervältrar de problemen på någon annan. Moderaternas förslag om att höja skadeståndskravet på föräldrar är ett välkommet förslag för att betona samhällets krav och förväntan på föräldrar.

Läs mer

Rapport från M-stämman

Blogginlägg

Moderaternas partistämma har bifallit min motion om att verka för en generell förlängning av preskriptionstider för brott samt att verka för att påföljdspreskriptionen slopas.

Läs mer

Skjutning i Skövde

Blogginlägg

Natten till lördagen sköt någon mot ett fönster på Norrmalm i vad som Polisen klassar som mordförsök. Det grova våldet har flyttat in i lilla Skövde.

Läs mer

Stoppad straffomvandling

Blogginlägg

Tyvärr fick idag mitt förslag om omvandling av icke verkställda bötesstraff till andra straff tummen ned av Moderaternas i Västra Götaland förbundsråd och kommer inte att lyftas till höstens partistämma. Det är synd. För detta rör en skevhet i rättsskipningen som partiet borde försöka ändra på.

Läs mer

Stoppa rånvågen mot unga

Blogginlägg

Det är bra att Moderaterna är aktiva för att häva den vidriga rånvågen mot unga. Unga förbrytare måste möta en tydlig sanktion från rättsstaten. Om den såsom idag uteblir, är risken uppenbar att förövaren fortsätter och förstärker sitt felaktiga beteende.

Läs mer

Gör Sverige och Europa tryggare

Inbrott är ett av de vanligast förekommande brotten i Skövde liksom i riket i övrigt. Polisen uppskattar att ungefär hälften av dessa brott begås av internationella stöldligor. Moderaterna vill stoppa den fria rörligheten för kriminella. Det kräver att vi agerar både här hemma och gemensamt i Europa. Det skriver jag i SLA och Skövde Nyheter.

Läs mer

Bekämpningen av terrorismen kan inte vänta längre

Blogginlägg

Det kommer att bli svårt att lagföra individer för de vidriga brott som har begåtts i bl Syrien. Vi ska inte göra det ännu svårare genom att i Sverige tillämpa lagar som inte håller måttet och som inte är ändamålsenliga. Det är egentligen redan för sent att ändra på det. Låt det, för kommande generationers, mänsklighetens och anständighetens skull, inte dröja ytterligare.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 16)
Tappade uppkopplingen