Fyll i alla widgetinställningar!

Rapport från M-stämman

Blogginlägg

Moderaternas partistämma har bifallit min motion om att verka för en generell förlängning av preskriptionstider för brott samt att verka för att påföljdspreskriptionen slopas.

Läs mer

Förläng preskriptionstiderna för brott

Blogginlägg

Den som har utsatts för grov misshandel eller blivit våldtagen har fått sitt liv slaget i spillror på ett sätt som ofta är irreparabelt, även om såren och ärren kanske inte alltid är synkliga. Brottsoffrens lidande riskerar att bli livslångt. Samtidigt kan förövaren, med de nuvarande bestämmelserna om brottspreskription, lyckas att undkomma att ställas till svars och att straffas för sin illgärning. Det är provocerande. Det vill jag och Skövdemoderaterna ändra på.

Läs mer

Tappade uppkopplingen