Fyll i alla widgetinställningar!

Befria husägare från inaktuella detaljplaner

Blogginlägg

Jag och Gunilla Knutsson Löfvenborg föreslår att lagen ändras så att byggnadsnämnder ska kunna medge större avvikelser från en detaljplan och bevilja bygglov. Detta under förutsättning att planens genomförandetid har gått ut och att bygglovet inte är i konflikt med detaljplanens syfte.

Läs mer

Bygglov ej fråga för fullmäktige

I dagens Skövde Nyheter svarar jag och Gunilla Knutsson Löfvenborg (M), min efterträdare som ordförande i Bygglovsnämnden, SD i debatten om detta partis överklagande av nämndens beslut om bygglov för en moské. Antingen är det så att SD-företrädarna är djupt okunniga om den svenska Plan- och bygglagen. Eller är deras agerande ett billigt sätt att spela teater för de egna anhängarna.

Läs mer

Förenkla enklare planändringar

Blogginlägg

SLA skriver idag om Bygglovsnämndens ambition om att förenkla och förkorta processerna för att göra mindre och enklare ändringar i detaljplaner. Syftet är att möjliggöra boendedrömmar för de Skövdebor som idag är fastlåsta i otidsenliga planer.

Läs mer

Tappade uppkopplingen