Bygglov ej fråga för fullmäktige

I dagens Skövde Nyheter svarar jag och Gunilla Knutsson Löfvenborg (M), min efterträdare som ordförande i Bygglovsnämnden, SD i debatten om detta partis överklagande av nämndens beslut om bygglov för en moské. Antingen är det så att SD-företrädarna är djupt okunniga om den svenska Plan- och bygglagen. Eller är deras agerande ett billigt sätt att spela teater för de egna anhängarna.

Läs mer

Förenkla enklare planändringar

Blogginlägg

SLA skriver idag om Bygglovsnämndens ambition om att förenkla och förkorta processerna för att göra mindre och enklare ändringar i detaljplaner. Syftet är att möjliggöra boendedrömmar för de Skövdebor som idag är fastlåsta i otidsenliga planer.

Läs mer

Ordning och reda i snöröjningen i Skövde

När den efterlängtade våren nu äntligen står för dörren, förbereder sig Bygglovsnämnden i Skövde, i vilken jag är ordförande, för den ännu skönt avlägsna vintern. Idag beslutade Bygglovsnämnden om ett initiativ från Alliansen syftande till att förbättra och förtydliga tillsynen av snöröjningen av gator i kommunen.

Läs mer

Johansson tillbaka

Blogginlägg

Moderaternas fullmäktigegrupp har nominerat mig till ordförandeposten i Bygglovsnämnden. Jag är glad för det förtroendet och jag är tacksam för att få fortsätta att ingå i det kompetenta lag som Alliansen ska styra Skövde med. 

Läs mer

Tappade uppkopplingen