Fel om motståndsrörelsen

Grunden för den politiska grenen av det lokala Cementamotståndet är mer porös, svag och uppluckrad än vad Douglas Hjalmarsson anför i en artikel i dagens SLA. Sanningen är att de lokala Liberalerna endast har sällskap av Vänsterpartiet i sin syn på frågan.

Självmål, Grönblad!

Sture Grönblad (MP) anklagar i de lokala bladen mig för att vara okunnig och att “göra dubbelfel”. Själv gör han sig skyldig till ett riktigt präktigt självmål. Den folkomröstning, som han förfäktar, är inte bara fel. Den skulle också av tidsskäl vara omöjlig att genomföra.

Dissa inte Cementa

Jag läser att alliansvännerna i Folkpartiet den 22 juni presenterade sitt kommunala handlingsprogram för den kommande perioden och noterar att de fortsätter att framhärda i sin aversion mot Cementafabriken. För inte så länge sedan slog fordonsindustrins kris hårt mot Västsverige och Skövde. Skulle folkpartisterna – om det hade varit val för ett år sedan – då lika frejdigt utropat krav på avveckling av ytterligare 85 industrijobb i staden?