Aktivera civilplikten. Nu!

Blogginlägg

Idag har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap föreslagit regeringen ”att överväga att återinförande” av civilplikten. Detta över fyra år efter att Försvarsberedningen föreslog regeringen att göra just det. Medvetenheten, ambitionen och tempot behöver höjas i återtagandet av totalförsvarets prestanda och förmåga. Riksdagen behöver agera, trycka regeringen framför sig och skyndsamt besluta om att aktivera civilplikten. Det är fara i dröjsmål.

Läs mer

Regeringen förhalar försvarsförberedelser

Blogginlägg

Att regeringen äntligen vill återupprätta civilförsvaret är bra och efterlängtat. Men i själva verket förhalar och fördröjer regeringen nödvändiga åtgärder. Det grundar sig i Socialdemokraternas ovilja att betala för Sveriges försvar.

Läs mer

Säkerhet förutsätter ansvarstagande

Blogginlägg

Vi kan omöjligen upprätthålla och än mindre utveckla en nationell krismedvetenhet, beredskap och robusthet, om vi samtidigt tolererar myndighetschefers och ansvariga politikers slarv med sådant som är av central betydelse för vår gemensamma säkerhet.

Läs mer

M vill ha räddningsskola i Skövde

Ett civilförsvar som är utbyggt och anpassat för krigets krav kommer att vara större och mer omfattande än dagens organisation. Det ökade personalbehovet kan och lär ställa krav på fler utbildningsplatser. Då bör Skövde ligga bra till, menar jag och Skövdemoderaterna.

Läs mer

Tappade uppkopplingen