Fyll i alla widgetinställningar!

Aktivera civilplikten. Nu!

Blogginlägg

Idag har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap föreslagit regeringen ”att överväga att återinförande” av civilplikten. Detta över fyra år efter att Försvarsberedningen föreslog regeringen att göra just det. Medvetenheten, ambitionen och tempot behöver höjas i återtagandet av totalförsvarets prestanda och förmåga. Riksdagen behöver agera, trycka regeringen framför sig och skyndsamt besluta om att aktivera civilplikten. Det är fara i dröjsmål.

Läs mer

Fyra motioner

Blogginlägg

Förläng preskriptionstiderna för brott, aktivera civilplikten, stärk äganderätten och gör det möjligt att avskilja politiska vildar från uppdrag i styrelser och nämnder. Det är vad mina fyra motioner till Moderaternas årsmöte och förbundstämma handlar om.

Läs mer

Tappade uppkopplingen