Lagstifta mot mördarsekten. Nu!

Blogginlägg

Jag läser en SvD-artikel om hur Nederländerna bemöter de medborgare som engagerat sig i och för mördarsekten IS. Det ger perspektiv. I Nederländerna tillämpas de lagar som vi i Sverige nu yrvaket börjar tala om. Samtidigt som bestialiska mördare med svenska pass passerar gränserna och bekvämt återinstallerar sig i förorterna.

Nederländerna är knappast en bananrepublik med en bristfällig syn på lag och mänskliga rättigheter. Tvärtom. Det är en nation som tillämpar en tydlig linje och lagstiftning för att beivra och bestraffa brott mot de samma.

Jag är genuint besviken på att vårt lands beslutsfattare inte lyckats att besluta om skärpta lagar som träffar dem som begått eller understött vår tids mest brutala mördarsekt. Många år har förflutit sedan våldsverkarna lämnade Sverige för sin sjuka dröm om kalifatet.

Jag skäms över den svaghet med vilken dessa bestar nu bemöts. Jag äcklas av tanken att dessa satans mördare, som om ingenting hade hänt, nu omhuldas av den svenska välfärdsstaten.

Aldrig mer får Sverige utmärka sig som ledande exportör av terrorister, våldsverkare, mördare och bödelshantlangare. Det är hög tid att gå från förvirrade ord till distinkt handling. Även Sverige ska givetvis ha lagar som hindrar sina medborgare från att delta i och stödja ligor som hatar och hotar mänskligt liv och vår civilisation. Och som hårt straffar dem som ändå gör det.

LÄNK:

Här åtalas alla medlemmar i IS – oavsett vad de gjort – Svenska Dagbladet 14 mars 2019

Tappade uppkopplingen