Fyll i alla widgetinställningar!

Befria husägare från inaktuella detaljplaner

Blogginlägg

Jag och Gunilla Knutsson Löfvenborg föreslår att lagen ändras så att byggnadsnämnder ska kunna medge större avvikelser från en detaljplan och bevilja bygglov. Detta under förutsättning att planens genomförandetid har gått ut och att bygglovet inte är i konflikt med detaljplanens syfte.

Läs mer

Tappade uppkopplingen