Rättfram eftervalsanalys

Jag har läst Moderaternas eftervalsanalys och instämmer varmt i två av desss slutsatser: “Moderaternas liberalkonservativa identitet ska förstärkas” och “Bejaka vår högerposition – tillbaka till ett borgerligt parti att lita på”. Det är därför jag menar att vi moderater tydligt och slutgiltigt måste göra upp med epoken “Nya Moderaterna” och tydligt avsluta den. Vi behöver manifestera att Modraterna är ett robust, liberalkonservativt parti att lita på.