Sverige behöver energi

Svensk energipolitik är inga småsaker. Den är en vital del av politiken för arbete och välfärd. S, V och MP är oförmögna att lämna besked om hur politiken ska gestalta sig, om de vinner valet. Det tyder varken på ansvarskänsla eller regeringsduglighet.

Vänsterns energipolitik äventyrar jobben

Sossarna fiskar linje 3-anhängare i Centerpartiet och ansluter sig därmed till en politik som innebär en stor osäkerhet för jobben i framförallt Västsverige och Skövde. Vad säger IF Metalls medlemmar om detta? Är de villiga att låta sina jobb och sin trygghet offras på partitaktikernas skamliga altare? Den som vill slå vakt om industrijobben i Skövde och Sverige ska rösta med Alliansen den 19 september!

Man kan inte backa in i framtiden

Vi moderater tror inte att vi kan lösa varken samtidens eller framtidens problem genom att drömmande blicka bakåt. Man kan inte, som herrarna Vizlin och Almgren (Mp) vill, backa in i framtiden. Det skriver jag och Pilip Segell i ett svar till lokala miljöpartister i dagens SLA.