Farlig fördröjning

Blogginlägg
Jag är imponerad och stolt över den heroiska insats som Försvarsmaktens medarbetare har gjort i det kaotiska och farliga Kabul. Det är imponerande att med ytterst kort tid till förberedelser lyckas evakuera så många människor med anknytning till Sverige.
Samtidigt är jag besviken och upprörd över regeringens senfärdighet att agera i frågan. Denna onödiga fördröjning ökade risken för vår militära personal och medförde att alla som skulle föras ut inte kunde evakueras. De afghanska tolkar som bistått de svenska förbanden är fortfarande kvar i det numera talibanstyrda landet. De går nu ett ovisst öde till mötes. Gud hjälpe dem.
Det vilar ett tungt, mycket tungt, ansvar på regeringen och på justitieminister Morgan Johansson. Ministern förhalade ärendet och påstod oförlåtligt länge och felaktigt att regeringen var konstitutionellt förhindrad att agera.
Det finns mycket att utvärdera och säga om det som skett i Afghanistan och om hur olika aktörer har agerat. Beträffande den svenska regeringen är jag mest kritisk till hur den avstått från att agera, trots att det uppenbarligen varit fara i dröjsmål.
Tappade uppkopplingen