Unket och ynkligt

Blogginlägg

När jag i denna valrörelse har knackat dörr och stått utanför valstugorna har jag samtalat med många människor om deras uppfattningar om tillståndet i Sverige. Människor har berättat om vad som oroar dem. De har talat om sjukvårdsköerna, om att de inte känner sig trygga, att de bekymras över bristen på lärare och att kostnaderna för den misslyckade integrationen är för stora. Inte någon har lyft frågan om att föräldrar behöver mer ledigt.

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) ett av de mest besynnerliga förslag (Miljöpartiets inräknade) som jag kan minnas. Socialdemokraterna går till val på att föräldrar till barn i åldrarna 4 till 16 år ska få en extra semestervecka. Notan om uppskattningsvis 5,4 miljarder kr ska dras på skattekollektivet. Hur stor arbetsgivarnas merkostnader blir för allt vad ökad frånvaro för med sig har jag ännu inte sett någon uträkning på. Gissningsvis handlar det sammanlagt om minst lika många miljarder för semestervikarier och övertidsersättningar när några ska arbeta mer för att en favoriserad grupp ska arbeta mindre.

Lanseringen av det besynnerliga förslaget sker dessutom mycket olämpligt i tiden. På måndagen berättade SVT:s nyhetsprogram om hur barn med funktionshinder nekas assistans och istället separeras från sina föräldrar och förvisas till kommunala barnhem. Dessa barn och deras föräldrar sviks av regeringen som istället väljer att premiera föräldrar till fullt friska barn. Det är en direkt osmaklig prioritering.

Men den har sin förklaring. Den svenska socialdemokratin är i kris. Väljarna sviker, viker och flyr. Även bland LO-väljare, som är partiets traditionella väljarbas, rasar förtroendet. De enorma valresultaten som under 1900-talets senare del var en normalitet ter sig nu ouppnåeliga. Det är mot den bakgrunden dagens märkliga utspel ska ses. Ca 1,8 miljoner föräldrars röster ska nu köpas med löftet om mer ledighet. Statens kärnuppgifter, ansvaret för statsfinanserna och omsorgen om de mest utsatta får stå tillbaka när det gamla maktpartiet desperat försöker hejda sitt förtroenderas.

Unket och ynkligt, är mitt omdöme om det genomskinliga reformförslaget.

Uppdatering (29 augusti kl 12:53): TV 4 Nyheterna rapporterar att Svenskt Näringsliv har räknat på vad den totala samhällskostnaden för Socialdemokraternas extra semestervecka för föräldrar. 32 miljarder kronor årligen! Som jämförelse kan ställas den årliga kostnaden för det militära försvaret i Sverige; 46 miljarder. 

LÄNKAR:

S presenterar sitt valmanifest – SVT 28 augusti 2018

Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden – SVT 27 augusti 2018

Tappade uppkopplingen