Politisk lyxkonsumtion

Blogginlägg
Jag läser att familjeveckan, detta Socialdemokraternas favoritprojekt, i och med höstbudgeten nu ska förverkligas. Men det blir i en något nedbantad form. Föräldrar till barn mellan fyra och 16 år ska av den generösa S-MP-regeringen bjudas på tre dagars extra ledighet per år.
Notan för detta kalas beräknas sluta på 3,5 miljarder kronor. Samtidigt har Sverige en arbetslöshet som är en av de högsta i Europa. Den samhällspolitiska nyttan av att då betala ytterligare människor för att inte arbeta är naturligtvis obefintlig. Det är rentav skadligt. Syftet med reformen är inte något annat än ett solkigt och desperat försök från S-MP-regeringen att köpa sig röster.
I helgen meddelade samma regering att den ännu en gång avser att höja skatten på alkohol och tobak. Detta för att driva in ytterligare en miljard kronor ”för den största satsningen på försvaret i modern tid”. Det är lögn. Sanningen är att regeringens bedriver en oansvarig och skenande politisk lyxkonsumtion på skattebetalarnas bekostnad. Den kräver och slukar resurser.
Om regeringen slopade sin befängda idé om familjeveckan skulle ju resurstillskottet till försvaret vara finansierat, utan att medborgarnas redan omsorgsfullt beskattade söndagsmiddagsvin skulle behöva fördyras ytterligare. Dessutom skulle 2,5 miljarder kronor bli över. Dessa skulle säkerligen kunna komma till användning inom något av statens primära ansvarsområden. Till exempel är ju rättsväsendet både ansträngt och eftersatt.
Den här regeringen borde aldrig ha fått tillträda. Den behöver snarast bytas ut.

LÄNKAR:

Tappade uppkopplingen