Förtydliga föräldraansvaret

I Sverige har föräldrar enorma rättigheter, men skyldigheterna är anmärkningsvärt få. När föräldrar nonchalerar sitt mest fundamentala ansvar, övervältrar de problemen på någon annan. Moderaternas förslag om att höja skadeståndskravet på föräldrar är ett välkommet förslag för att betona samhällets krav och förväntan på föräldrar.

Tankar efter skoldebatt

Kvällen ägnade jag åt att lyssna på en välarrangerad skoldebatt i Falköping. Mest handlade det om det som händer och sker i skolan, men några ord byttes också om föräldrarnas ansvar. Elever och föräldrar ska ha höga förväntningar på skolan. Men eleverna ska mötas med höga förväntningar både i skolan och av sin omgivning.