Bra men för kort stämma

Moderaternas i Västra Götaland förbundsstämma i Skövde i lördags fylldes av spännande debatter. Dessvärre var ärendena fler och debattviljan större än vad den avsatta tiden medgav. Därför blev det något av ett västgötaklimax att stämman avslutades, utan att flera motioner hade hunnit behandlas. Tre av mina fördes dock till beslut och jag är nöjd med utfallet.