Blogginlägg

Restaurangbranschen är sannolikt den näring som tagit allra mest stryk när den blivit just strykpojke i S-MP-regeringens försök att visa någon slags handlingskraft och ledarskap under pandemin. Även om den S-MP-styrda staten sviker kan vi som civilpersoner hjälpa till att hålla uppe restaurangbranschen. En take-away då och då har de allra flesta råd att unna sig.

Läs mer

Kul klimatrapport

Blogginlägg

Företagsklimatet är en av de mest angelägna frågorna som vår kommun har att arbeta med. Låt oss en kort stund glädjas över Skövde framgång. Sedan förtsätter vi omgående med vårt målmedvetna arbete med att utveckla och förbättra attityderna till företagsamheten i Skövde.

Läs mer

Östling har inte hängt med

Blogginlägg

Idag publicerar äntligen SLA min replik på den fristående, men vänstersinnade debattören Conny Östlings artikel i vilket han stödjer det förbud mot vinster och valfrihet i välfärden, som S, MP och V har konstruerat.

Läs mer

S-kritik på lösan sand

Alliansen uppfattar att S nu har lagt den framgångsrika Skövdeandan åt sidan till förmån för en mer konfliktsökande oppositionspolitik. Det vore då hederligt och anständigt att S löpte linan ut och redovisade hur de själva vill att Billingen ska utvecklas och te sig. Att avsätta 200 miljoner kr utan att ha en idé för hur de ska användas är inte ansvarsfullt.

Läs mer

Reformera strejkrätten

Blogginlägg

Regeringen måste ingripa NU och ta initiativ till att förändra reglerna för strejkrätt i Sverige. Att vänta ytterligare är att sätta jobben, företagen och tillväxten på spel. Det är ansvarslöst.

Läs mer

Brev till Marie Ekman (S)

Jag ser en uppenbar risk att Marie Ekman (S), när hon nu introducerar politikens avarter och skumraskmetoder i Skövde, bidrar till att utarma den lokala demokratin. Politiken riskerar att i än högre grad bli något som människor väljer att betrakta utifrån, istället för att engagera sig i.

Läs mer

Var är kalkylen för sossarnas nej?

Blogginlägg

Skövdesossarna säger nej till framtidssatsningen på Billingen. Att säga nej kan möjligen te sig enkelt. Men det är sannerligen inte riskfritt. Var är sossarnas konsekvensbeskrivningar och var är deras kostnadsberäkningar för sitt nej?

Läs mer

Tappade uppkopplingen