Hemska händelser

Måndagen kom med dystra nyheter. En förskola i Skultorp härjades av en sannolikt anlagd brand. En flicka från Skövde är försvunnen och söks av ett stort polisuppbåd. Jag hoppas så innerligt att hon ska återfinnas vid liv och hälsa.