S saknar finansierad skolpolitik

Sossarna Ask och Green säger sig erbjuda ”kraftfulla åtgärder och tydliga målsättningar”. Vilka dessa är avstår de från att närmare presentera. Det är förmodligen taktiskt riktigt, för de saknar – trots sina förslag på omfattande skattehöjningar – finansiering av sin politik.

Idag publicerar SLA mitt svar till de båda socialdemokraterna.

S-löften utan täckning

S-politikernas överbudsretorik saknar fäste i verkligheten. Även om S vill öka utgifterna och höja skatten med hela 60 öre, går det inte att återfinna någon tydlig satsning på skolan i S-budgeten. Det skriver jag och de övriga Alliansföreträdarna i skolnämnden i Skövde i dagens SLA.

Lyft för Hentorp

Vanligtvis brukar mot himmelen flyende ballonger förknippas med förtvivlan och barngråt. Men inte idag! Idag markerades byggstarten av nya Claesborgs förskola med ett präktigt ballongsläpp!