Finansierat försvarsbeslut krävs

Blogginlägg

Sveriges riksdag idag har genomfört en liten totalförsvarsövning. Att rikets parlament är funktionellt vid kris och krig är naturligtvis av yttersta vikt. Men det riksdagen verkligen borde ta itu med, för att stärka totalförsvarets förmåga, är att fastställa fullt finansierade försvarsbeslut med både en ambition och en finansiering som är anpassad utifrån omvärlden och hotbilden.

Läs mer

Försvarets finansiering i hamn

Blogginlägg

Värdet av att det nu råder bred politisk samsyn bakom den svenska försvarspolitikens huvuddrag kan inte nog understrykas. Det är i grunden mycket välkommet att den politiska fäktningen nu kan komma att handla om hur försvaret ska finansieras. Inte längre om det ska finansieras.

Läs mer

Regeringen förhalar försvarsförberedelser

Blogginlägg

Att regeringen äntligen vill återupprätta civilförsvaret är bra och efterlängtat. Men i själva verket förhalar och fördröjer regeringen nödvändiga åtgärder. Det grundar sig i Socialdemokraternas ovilja att betala för Sveriges försvar.

Läs mer

Vad händer med försvaret?

Blogginlägg

Jag gissar att det svenska försvaret, när spelet är färdigspelat, kommer att få mer pengar. Men inte säkert de 84 miljarder som försvarsberedningen ursprungligen var överens om. Tillskotten riskerar att ske till priset av några slopade, liberala reformer på regeringsagendan samt en ytterligare sönderslagen borgerlighet. 

Läs mer

En papperstiger

Blogginlägg

Värdet av den flera hundra sidor tjocka rapporten från försvarsberedningen måste ifrågasättas. Socialdemokraterna har obstruerat i frågan om försvarets finansiering. Utan pengar är det naturligtvis långt ifrån säkert att nödvändiga försvarsansträngningar blir verklighet.

Läs mer

Regeringen bör tvingas gå efter försvarshaveriet

Blogginlägg

Försvarshaveriet borde, som jag ser det, vara en kabinettsfråga. Om Centerpartiet och Liberalerna menar allvar med det ställningstagande som de idag trumpetar, borde de nu i konsekvensens namn fullfölja med att stödja ett misstroendevotum riktat mot regeringen Löfvén.

Läs mer

Positiva signaler från försvarsberedningen

Blogginlägg

Med reservation för att SVT:s nyhet ännu inte är bekräftad är jag beredd att göra försiktig honnör för försvarsberedningens ledamöter. De tycks ha tagit steg i rätt riktning för att höja den svenska försvarsförmågan, även om jag givetvis hade önskat att steglängden var större. Bra av Moderaterna och övriga borgerliga partier att hålla fast vid strävan mot 2 %-ambitionen och denna gång inte nöja sig med nålpengar som steg på vägen.

Läs mer

Hoppfullt om försvaret

Blogginlägg

Det är glädjande att det nu förefaller råda bred samsyn i Försvarsberedningen om att rusta upp och förstärka det svenska försvaret. Det är något som jag personligen har argumenterat för länge. Huvudsakligen i motvind.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 11)
Tappade uppkopplingen