Fel tid att göra sig av med dugliga soldater

Blogginlägg

Jag tycker att Försvarsmakten ska få en högre grad av flexibilitet för att kunna hantera sitt komplicerade personalpussel. Jag menar att den s k soldatlagen bör ändras för att möjliggöra ytterligare tidsbestämda anställningsperioder för gruppbefäl, soldater och sjömän. Nu är fel tid att göra sig av med dugliga soldater. De behöver istället bli fler.

Läs mer

Tre förslag för förbättrad försvarspolitik

Blogginlägg

Huvuddelen av lördagen har jag ägnat åt distansmöte med Moderaterna i Västra Götalands förbundsråd. Jag är nöjd med att fått stöd för tre viktiga förslag som bidrar till att komplettera och ytterligare förbättra Moderaternas försvarspolitik.

Läs mer

Befordra Kronprinsessan

Blogginlägg

Vår blivande regent ska vid behov kunna representera Sverige i uniform och då med en gradbeteckning som återspeglar ämbetets väldiga värdighet och enorma betydelse. Jag föreslår en lagändring. Befordra H. K. H. Kronprinsessan!

Läs mer

Allt för krigsförbanden!

Blogginlägg

Arméns nuvarande deltagande i hela 14 olika internationella insatser får till konsekvens att omställningen till en nationell krigsorganistion hämmas och bromsas. Det är inte acceptabelt i ett läge där försvarsförmågan är eftersatt och riksdagen har beslutat att den ska återtas och utvecklas. Den nationella förmågeuppbyggnaden måste nu tydligt prioriteras. Allt för krigsförbanden!

Läs mer

Farlig fördröjning

Blogginlägg

Jag är imponerad av Försvarsmaktens insats under evakueringen i från det kaotiska Afghanistan. Men jag är väldigt kritisk och besviken över regeringens senfärdighet att agera. Den har inneburit en onödig och ökad risk för vår militära personal samt medfört att flera av dem som skulle hämtas ej kunde evakueras.

Läs mer

KU-anmäl justitieministern

Blogginlägg

Försvarsmakten förnekar att myndigheten skulle fått i uppdrag av regeringen att lokalisera de kvarvarande f d lokaltolkarna som nu är illa ute i det talibanhärjade Afghanistan. Varför påstod då justitieministern detta? Moderaterna bör KU-anmäla Morgan Johansson.

Läs mer

Välkommen helomvändning om tolkarna

Blogginlägg

Idag gör regeringen helomvändning i frågan om de kvarvarande, tidigare svenskanställda lokaltolkarna i Afghanistan. Det är välkommet och viktigt. Regeringens nyss övergivna hållning var svårbegriplig, stötande och grundande sig möjligen på bristfällig verklighetskontakt från den ansvarige ministerns sida.

Läs mer

Målgång för Mali-missionen

Med en medaljceremoni avslutades Mali 12:s insats och förbandet upplöstes. Efter sammanlagt ett år i uniform kommer jag i januari att återgå till min civila tjänst. Mitt kvarvarande politiska förtroendeuppdrag som ledamot i Skövde kommunfullmäktige återupptar jag emellertid omgående.

Läs mer

M vill stärka samverkan mellan militär och polis

Blogginlägg

Idag meddelade Moderaternas försvarspolitiske talesman Pål Jonsson att partiet ansluter sig till uppfattningen att Polismyndigheten i större utsträckning ska kunna begära och få stöd från Försvarsmakten. Detta är en fråga som jag har drivit. Jag välkomnar beskedet!

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 12)
Tappade uppkopplingen