Fyll i alla widgetinställningar!

Tre förslag för förbättrad försvarspolitik

Blogginlägg

Huvuddelen av lördagen har jag ägnat åt distansmöte med Moderaterna i Västra Götalands förbundsråd. Jag är nöjd med att fått stöd för tre viktiga förslag som bidrar till att komplettera och ytterligare förbättra Moderaternas försvarspolitik.

Läs mer

Allt för krigsförbanden!

Blogginlägg

Arméns nuvarande deltagande i hela 14 olika internationella insatser får till konsekvens att omställningen till en nationell krigsorganistion hämmas och bromsas. Det är inte acceptabelt i ett läge där försvarsförmågan är eftersatt och riksdagen har beslutat att den ska återtas och utvecklas. Den nationella förmågeuppbyggnaden måste nu tydligt prioriteras. Allt för krigsförbanden!

Läs mer

Tappade uppkopplingen