Ge försvaret rättvisande kompensation

Blogginlägg

Jag läser i Expressen att C och L gjort upp med S-MP-regeringen om en smygande urholkning av anslaget till försvaret. Detta ge om att inte räkna upp anslagen utifrån de faktiska kostnadsökningarna.

Det är givetvis stötande och nedslående. Men egentligen ingenting nytt. Försvaret har under senare år löpande åderlåtits och urholkats, genom att riksdagen inte tagit hänsyn till kostnadsökningar för framförallt materiel när den har dimensionerat anslagen.

När Moderaterna håller partistämma i oktober kommer den att ta ställning till en motion från mig om att det s k försvarsprisindex ska justeras så att försvaret ges en rättvisande kompensation för förändringar i kostnader för försvarsmateriel. Partistyrelsen föreslår bifall.

Det är bra att mitt parti vill ta tag i och göra upp med denna bedrägliga och farliga styggelse.

LÄNK:

Försvarssatsningen kan urholkas med fyra miljarder – Expressen 02 oktober 2019
Motion om att förändra försvarsprisindex – 01 januari 2019

Tappade uppkopplingen