Utan spaning ingen aning

Slutsats av FRA-rapporteringen: Sverige har en väl fungerande underrättelseinhämtning och ett betryggande samarbete med potenta nationer. Det är bra och värdefullt för vår säkerhet.